Mijn favorieten

Nieuws

 • NHG-premie in 2020 naar 0,7%
 • Geplaatst op: 09 oktober 2019
 • De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd.


 • Onno Hoes bij BNR
 • Geplaatst op: 15 oktober 2019
 • Maandag 14 oktober was NVM-voorzitter Onno Hoes te gast bij het BNR radioprogramma ‘Zakendoen’, ditmaal met presentator Paul Laseur.


 • NVM: Verduurzaming van de woningmarkt valt stil
 • Geplaatst op: 09 oktober 2019
 • Er zijn in het derde kwartaal van 2019 weer minder woningen te koop gezet dan in het vorige kwartaal. “De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen” aldus Gaby Balkema namens NVM-vakgroep Wonen. “Als de nieuwbouw stil ligt, stokt ook de doorstroming op de markt” stelt NVM-voorzitter Onno Hoes. “En juist die doorstroming zorgt voor de verduurzaming van onze gebouwde omgeving.”


 • Regeling verstrekking subsidie saneren varkenshouderijlocaties
 • Geplaatst op: 14 oktober 2019
 • Minister Schouten (LNV) heeft de Regeling tot vaststelling van een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het saneren van varkenshouderijlocaties in verband met geurhinder (Subsidieregeling sanering varkenshouderijen) in de Staatscourant geplaatst.